Deze website behoort toe aan iMMO, instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek.

Het iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van forensisch medisch onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van een asielprocedure. Voor informatie over iMMO, zie www.stichtingimmo.nl

Deze website is alleen toegankelijk voor rapporteurs van iMMO en bevat in het besloten platform een digitale littekenatlas met foto’s en littekenbeschrijvingen van gestelde martelingen. Dit is samengesteld onder verantwoordelijkheid van de directie en staf van iMMO.

De door iMMO onderzochte slachtoffers van marteling hebben hiervoor toestemming verleend voor intern gebruik voor scholing van en door iMMO-rapporteurs.

iMMO-rapporteurs ontvangen een persoonlijke inlogcode met wachtwoord om in te loggen op de digitale littekenatlas. Na inloggen kom je in de feitelijke littekenatlas. Daar staan honderden documenten met in ieder document een foto van een litteken met begeleidende tekst volgens een vast format:

  • Uniek nummer
  • Trefwoorden (land van herkomst, lichaamsdeel, aard verwonding, gestelde oorzaak of gebuikt voorwerp, causale gradatie volgens Istanbul Protocol § 187)
  • Personalia (geslacht, leeftijd, land van herkomst)
  • Achtergrond
  • Gestelde oorzaak
  • Tijd tussen gestelde verwonding en onderzoek
  • Beschrijving letsel
  • Beoordeling

Aan de inhoud van deze documenten kan niets veranderd worden.
Wel kan er gereageerd worden of commentaar worden geleverd onder ieder document.

Deze littekenatlas heeft een zoekfunctie waarbij je met trefwoorden kunt zoeken naar littekens. Ook kun je op alle gebruikte woorden zoeken. Zie de uitleg hierover.

De littekenbeoordelingen zijn gebaseerd op wat destijds in de iMMO-rapportages is beschreven. Dit is tot stand gekomen via de interne werkwijze van peer review met een stafmedewerker. De beschrijvingen fungeren als materiaal om van te leren.

De beoordeling geldt dus nadrukkelijk niet als  evidence.

In de toe te voegen reacties kunnen aanvullingen, vragen en commentaar worden geplaatst bij de casus. Dit draagt bij aan de verdieping van kennis over het werk van iMMO.

Het is belangrijk om te realiseren dat een enkele foto niet representatief is voor de totale ervaring van marteling. Daarvoor is een overall beoordeling van alle fysieke en psychische restverschijnselen nodig.

error: Beschermde inhoud!!